Avskrivningsbeslut - TeliaSonera dnr 14-1431

Rörande bitströmstillträde.