Avskrivningsbeslut - Telia Sonera - dnr 15-5673

I ärende om om teknisk replikerbarhet.