Avskrivningsbeslut - Telia Sonera - dnr 15-3014

Avseende tillträde till kanalisation.