Avskrivningsbeslut - Telia Sonera - dnr 15-2012

Årlig tillsyn incidentrapportering.