Avskrivningsbeslut - Telia Sonera - dnr 14-9947

I ärende avseende tjänster för felavhjälpning på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur.