Avskrivningsbeslut - Hi3G - dnr 15-1621

Årlig tillsyn över incidentrapportering.