Avskrivningsbeslut - Com Hem - dnr 14-10868

Rörande bitströmstillträde.