Beslut om medgivande till överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare dnr 22-5154

PTS har beslutat om medgivande till överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare.

Teracom Mobil AB:s tillstånd på nationell basis inom frekvensutrymme 452,5-457,5/462,5-467,5 MHz, giltigt från och med den 5 mars 2020 (dnr 16-9255) till och med den 31 december 2044, får överlåtas till Teracom AB.