Beslut om ny amatörradiodelegation till SSA och FRO

Post- och telestyrelsen (PTS) har idag fattat nya delegationsbeslut avseende vissa amatörradiofrågor till Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) och Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

2017 beslutade PTS att delegera ansvaret för amatörradiofrågor till Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) samt till Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

Ansvaret för SSA innefattade att anordna prov för kunskapsbevis (amatörradiocertifikat), att utfärda amatörradiocertifikat efter godkänt prov och att tilldela anropssignaler för radioamatörer.

Ansvaret för FRO omfattade att tilldela anropssignaler för radioamatörer.

Delegationsbesluten från 2017 sträcker sig fram till 31 mars 2021.

PTS har idag fattat beslut om att på nytt delegera ansvaret för vissa amatörradiofrågor till SSA och FRO. Besluten har i förhållande till tidigare beslut till viss del reviderats men innebär i huvudsak att SSA och FRO får fortsätta att hantera de uppgifter som de tidigare hanterat.

Förändringar som gjorts inkluderar att kraven på dokumentation har förenklats, att delegationstiden blir 5 år samt att personuppgiftsansvaret bedöms ligga på PTS och att SSA respektive FRO blir PTS personuppgiftsbiträde. Ändringen kring bedömningen av personuppgiftsansvaret följer av den nya regleringen från maj 2018 d.v.s. dataskyddsförordningen.

PTS publicerar här även de remissvar och synpunkter som inkommit.

De nya besluten börja gälla från och med den 1 april 2021. Besluten är giltiga i fem år, dvs. till och med den 31 mars 2026.

Inkomna synpunkter:

Beslutsdokument:

 

 

För mer information:
Per Werner, Enheten för spektrumförädling, 08-678 58 74.

Nina Gustafsson, Enheten för spektrumförädling, 08-678 57 25.