Godkännande av sökande samt tillkommande villkor i auktion av frekvensbanden 3,5 GHz och 2,3 GHz

Bilagor till beslutet:

Bilaga 1 till beslut om godkännande av sökande

Bilaga 2 till beslut om godkännande av sökande