Förbud enligt radioutrustningslagen - dnr 20-12820

Beslut om förbud enligt 12 § radioutrustningslagen (2016:392) beträffande produkten trådlösa hörlurar.