Beslut om förbud enligt 12§ radioutrustningslagen dnr: 20-8067