Beslut att bevilja medgivande till överlåtelse/uthyrning av tillstånd att använda radiosändare Dnr 20-9929, 20-10277, 20-10279

OBS! PTS har gjort en rättelse av beslutet

Rättelse enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900).

Punkt 3 under rubriken Post- och telestyrelsens avgörande på sidan 2 ska
rätteligen ha följande lydelse:
3. Celestine Hill Communications AB:s tillstånd (582345) inom
frekvensutrymmet 3660-3680 MHz och 3680-3700 samt tillstånd
(582416) inom frekvensutrymmet 3760-3780 MHz och 3780-3800
MHz i Stockholms kommun, beviljat 6 november 2009 giltigt t.o.m. 31
december 2022, får överlåtas till Net4Mobility HB.

Ta del av beslut om rättelse