Beslut om förbud enligt radioutrustningslagen dnr 19-13060