Beslut om förbud enligt 12 § radioutrustningslagen - K C Trading - dnr 19-2306