Beslut om förbud enligt 12 § radioutrustningslagen - dnr 18-7241