Beslut att begränsa antalet tillstånd i frekvensutrymme i 700 MHz-bandet (dnr 17-9908)