Beslut Hi3G - tillstånd att använda radiosändare i frekvensutrymmet 1775,1–1780,1/1870,1–1875,1 MHz - 15-11708