Föreläggande till Net4Mobility om bristande efterlevnad av tillståndsvillkor - dnr 14-5024