Beslut om försäljningsförbud och återkallanda av radioutrustning - dnr 15-7597