Beslut om förlängda täckningskrav för tillståndshavarna i 900 MHz-bandet

Beslut om förlängda täckningskrav i tillståndsvillkoren för tillståndshavare i 900 MHz-bandet.