Beslut-förändrade tekniska villkor i 900 MHz-bandet (skydd för GSM-R)-dnr 15-4975

PTS beslutar om förstärkt skydd för järnvägens radiokommunikation till den 1 juli 2016.

Beslutet gäller för: