Beslut - Tillstånd Inmarsat

Post- och telestyrelsen beviljar Inmarsat Ventures Limited tillstånd att använda radiosändare - kompletterande markkomponenter - i ett mobilt satellitsystem i 2 GHz-bandet i Sverige.

Tillståndet gäller till och med den 14 maj 2027.