Beslut att avsluta tillsyn enligt lagen om betaltjänster - Dnr 21-8627

Tillsyn enligt 9 kap. lagen (2010:751) om betaltjänster.

Post- och telestyrelsens avgörande

PTS avslutar tillsynen utan vidare åtgärd.