Avslutad - Tillsyn över vissa kreditinstituts skyldigheter att tillhandahålla platser för kontanttjänster