Tillståndsvillkor för andra operatörer än Postnord och Citymail

För övriga operatörer: dvs. alla utom Postnord och Citymail. Varje enskilt beslut publiceras inte.