Tillståndsvillkor för andra postoperatörer än PostNord Group AB

Tillståndsvillkoren gäller från och med den 1 oktober 2015 till och med den 30 september 2017.

För övriga operatörer: dvs. alla utom PostNord. Varje enskilt beslut publiceras inte, däremot framgår själva tillståndsvillkoren av bilagan.

Beslutet fattade den 28 september 2015.