Beslut om skyldigheter för TeliaSonera på marknad 1-3

PTS har beslutat att

PTS har därför infört ett antal skyldigheter för att förhindra ett beteende som hämmar konkurrensen. I detta beslut finns skyldigheterna för Telia Sonera.

Besluten ersätter PTS beslut 2009-11-04.

Obs! En korrekt version av sida 35 i SMP-besluten återfinns på länken till höger.