Beslut om skyldigheter för Telia med berörda dotterbolag på marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser