Remissvar - betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen - Dnr 19-70

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)