PTS synpunkter avseende samråd gällande ändringar i riktlinjerna för statsstöd till bredband, N2021/02929