Remissvar avseende PM Återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn till Sveriges säkerhet, Ds 2022:20