Remissvar angående delbetänkande av Utredningen om betrodda tjänster - dnr 21-4450

Post- och telestyrelsen (PTS) remissvar på delbetänkandet av Utredningen om betrodda tjänster, ”Vem kan man lita på” (SOU 2021:9).