Remissvar avseende Energimarknadsinspektionens rapport - dnr -20-1968

Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet.