Remissvar avseende betänkande av utredningen om en ny terroristbrottlag (SOU 2019:49)

PTS har med utgångspunkt från myndighetens verksamhetsområde inga synpunkter med anledning av betänkandet.