Remissvar – Region Värmlands remittering av förslag till ny regional utvecklingsstrategi Värmlandsstrategin 2040, RUN/200384