Remissvar avseende betänkandet En moderniserad radio- och tv-lag (SOU 2019:39)

Med utgångspunkt i myndighetens verksamhetsområde lämnar PTS synpunkter på en moderniserad radio- och tv-lag (SOU 2019:39).