Remissvar - betänkandet Några frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018:26)

PTS har beretts möjlighet att lämna synpunkter på delbetänkandet Några frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018:26).