Remissvar avseende skrivelsen ”Krav på tillgänglighet – en förutsättning för mediestöd