PTS remissvar - Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds 2017:7)