Remissvar – SOU 2016:28, Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet (N2016/02472/MRT)