Remissvar - delbetänkandet Som ett brev på posten – postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle