Dokument

Senast publicerade dokument.


25 juni 2014


Föreskrifter om upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2012:1) och allmänna råd om underrättelse om integritetsincidenter samt innehållet i förteckning över integritetsincidenter

25 juni 2014


27 maj 2014


14 maj 2014


30 april 2014


30 april 2014


30 april 2014


30 april 2014


Strategi på lång sikt samt förändringar på kort sikt.

24 april 2014


8 april 2014


20 mars 2014


18 februari 2014


17 februari 2014


17 februari 2014


12 december 2013


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2014.

11 december 2013


24 oktober 2013


20 juni 2013


10 juni 2013


10 juni 2013