Dokument

Senast publicerade dokument.


12 februari 2016


11 februari 2016


11 februari 2016


11 februari 2016


11 februari 2016


11 februari 2016


8 februari 2016


4 februari 2016


PTS planerar att tilldela 2x5 MHz (block 14) i 1800 MHz-bandet genom en spektrumauktion.

4 februari 2016


Post- och telestyrelsen har gett Sweco i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av hushållen i Sverige som enbart har så kallad fri-tv.

2 februari 2016


26 januari 2016


21 januari 2016


21 januari 2016


21 januari 2016


Slutredovisning av regeringsuppdrag, N2014/2009/ITP.

15 januari 2016


28 december 2015


28 december 2015


23 december 2015


16 december 2015


16 december 2015