Dokument

Senast publicerade dokument.


Lämna synpunkter på PTS förslag till vägledning om åtgärder för att minska problemen med manipulerade telefonnummer. Svara senast den 19 oktober 2023.

28 september 2023


27 september 2023


20 september 2023


15 september 2023


15 september 2023


Post- och telestyrelsen (PTS) har utarbetat ett förslag på teknisk vägledning för spektrumeffektiv tilldelning för fast radio (radiolänk) i frekvensband över 6 GHz avseende de tekniska förutsättningarna för tillstånd. Nu finns möjlighet att lämna återkoppling på förslaget senast den 8 september 2023.

7 augusti 2023


26 juni 2023


26 juni 2023


26 juni 2023


26 juni 2023


26 juni 2023


26 juni 2023


Stödet för IPv6 i de allmänna kommunikationsnäten i Sverige är fortfarande lågt. Positivt i årets kartläggning är dock att andelen slutanvändare som har en internetanslutningstjänst med IPv6 har ökat.

21 juni 2023


21 juni 2023


Utifrån PTS ansvarsområde lämnar myndigheten i detta yttrande synpunkter på Postfinansieringsutredningens betänkande ”Posttjänst för hela slanten” (SOU 2023:4).

12 juni 2023


Genom detta samråd ger PTS marknadens aktörer och övriga intressenter möjlighet att lämna synpunkter på den bifogade utkastet till marknadsanalys.

12 juni 2023


7 juni 2023


7 juni 2023


7 juni 2023


1 juni 2023