Dokument

Senast publicerade dokument.


Post- och telestyrelsen (PTS) har idag fattat nya delegationsbeslut avseende vissa amatörradiofrågor till Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) och Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

23 mars 2017


Post- och telestyrelsen (PTS) har idag fattat nya delegationsbeslut avseende vissa amatörradiofrågor till Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) och Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

23 mars 2017


En geografisk översikt av tillgången till bredband och mobiltelefoni i Sverige.

20 mars 2017


20 mars 2017


18 mars 2017


16 mars 2017


16 mars 2017


Eventuella synpunkter lämnas till PTS senast den 7 april 2017.

15 mars 2017


15 mars 2017


15 mars 2017


10 mars 2017


10 mars 2017


10 mars 2017


8 mars 2017


Denna författning trädde i kraft den 1 april 2017.

7 mars 2017


1 mars 2017


27 februari 2017


23 februari 2017


22 februari 2017


22 februari 2017