Dokument

Senast publicerade dokument.


28 april 2015


27 april 2015


Post- och telestyrelsen har gett Sweco i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av hushållen i Sverige som enbart har så kallad fri-tv. Denna undersökning genomförs årligen och ingår som underlag i skyldighetsbeslutet om grossistmarknaden för fri-tv via marknätet. Undersökningen genomfördes första gången 2011.

27 april 2015


24 april 2015


23 april 2015


15 april 2015


15 april 2015


14 april 2015


2 april 2015


31 mars 2015


27 mars 2015


26 mars 2015


26 mars 2015


26 mars 2015


26 mars 2015


26 mars 2015


24 mars 2015


De överklagade besluten.

20 mars 2015


19 mars 2015


16 mars 2015