Dokument

Senast publicerade dokument.


7 januari 2015


7 januari 2015


19 december 2014


18 december 2014


Domen från Förvaltningsrätten.

20 november 2014


Beslutet från kammarrätten.

20 november 2014


20 november 2014


PTS ger nu marknadens aktörer möjlighet att lämna synpunkter på de bifogade beslutsförslagen på marknaderna för lokalt och centralt tillträde.

28 oktober 2014


Förvaltningsrättens mål nr 14891-14 angående lagringsskyldighet av trafikdata.

23 oktober 2014


PTS beslöt den 5 december 2013 att inte förlänga Motala-Vadstena Räddningstjänsts tillstånd att använda enskilda radiosändare för fast radio i 7 GHz-bandet med 161 MHz duplex.

2 oktober 2014


EU-kommissionen har en månad på sig att lämna synpunkter.

20 september 2014


Regeringen beslutade den 27 februari 2014 att göra 700 MHz-bandet (694-790 MHz) tillgängligt för annan användning än marksänd digital-tv från och med den 1 april 2017. Vilken användning bandet frigörs för står inte uttryckligen i regeringsbeslutet men 700 MHz-bandet ses som en nyckelresurs för framtida utbyggnad av mobiltelefoni och mobilt bredband.

16 september 2014


11 september 2014


11 september 2014


20 augusti 2014


26 juni 2014


25 juni 2014


Föreskrifter om upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2012:1) och allmänna råd om underrättelse om integritetsincidenter samt innehållet i förteckning över integritetsincidenter

25 juni 2014


3 juni 2014


27 maj 2014