Dokument

Senast publicerade dokument.


24 juli 2017


24 juli 2017


14 juli 2017


Projektet DIT-i-TID var en av vinnarna i PTS tolfte innovationstävling med tema Aktiv fritid.

13 juli 2017


10 juli 2017


30 juni 2017


27 juni 2017


Denna rapport redogör för den tillsyn och de aktiviteter som PTS har utfört för att övervaka och säkerställa att de svenska konsumenterna har tillgång till en öppen internetanslutning i enlighet med TSM-förordningens regler.

26 juni 2017


23 juni 2017


Denna föreskrift träder i kraft den 1 oktober 2017.

21 juni 2017


Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2017.

21 juni 2017


21 juni 2017


21 juni 2017


19 juni 2017


16 juni 2017


16 juni 2017


15 juni 2017


14 juni 2017


9 juni 2017


8 juni 2017