Dokument

Senast publicerade dokument.


26 augusti 2015


Post- och telestyrelsen har tagit fram ett förslag på förlängt krav på täckning med mobil telefonitjänst i 900 MHz-bandet.

24 augusti 2015


17 augusti 2015


6 juli 2015


6 juli 2015


6 juli 2015


6 juli 2015


1 juli 2015


1 juli 2015


1 juli 2015


Denna föreskrift upphörde att gälla 1 januari 2017. PTS föreskriver att 17 § i PTSFS 2015:5 upphörde att gälla vid utgången av juni 2016.

30 juni 2015


24 juni 2015


22 juni 2015


18 juni 2015


18 juni 2015


18 juni 2015


18 juni 2015


Rapporten har utförts av Stelacon på uppdrag av PTS.

17 juni 2015


Rapporten har utförts av Stelacon på uppdrag av PTS.

17 juni 2015


16 juni 2015