Dokument

Senast publicerade dokument.


15 oktober 2015


15 oktober 2015


15 oktober 2015


15 oktober 2015


15 oktober 2015


15 oktober 2015


15 oktober 2015


15 oktober 2015


15 oktober 2015


15 oktober 2015


12 oktober 2015


8 oktober 2015


1 oktober 2015


30 september 2015


28 september 2015


Rapport framtagen av Stelacon på uppdrag av PTS.

25 september 2015


Beslut om förlängda täckningskrav i tillståndsvillkoren för tillståndshavare i 900 MHz-bandet.

23 september 2015


Tillståndsvillkoren gäller från och med den 1 oktober 2015 till och med den 30 september 2017.

15 september 2015


15 september 2015


31 augusti 2015