Dokument

Senast publicerade dokument.


30 december 2016


28 december 2016


23 december 2016


23 december 2016


23 december 2016


21 december 2016


21 december 2016


EU har fastställt ett mål om att alla medborgare ska ha tillgång till internethastigheter på minst 30 Mbit/s år 2020. PTS har genomfört en pilotstudie som visar att det finns lösningar även för hushåll som bor där infrastrukturen i dag inte är tillräcklig.

19 december 2016


19 december 2016


I detta beslut fastställer Post- och telestyrelsen (PTS) att den nationella marknaden för fasta telefonitjänster (tidigare marknaderna för fast tillträde respektive fast samtalsoriginering) inte har sådana särdrag att det är motiverat att förhandsreglera den.

15 december 2016


15 december 2016


14 december 2016


14 december 2016


14 december 2016


Rapport inför arbetet med tilldelning av 2300–2400 MHz.

13 december 2016


Tillsyn av säkerheten i system som innehåller kunduppgifter.

13 december 2016


Rapport inför arbetet med tilldelning av 2300–2400 MHz.

13 december 2016


6 december 2016


6 december 2016


6 december 2016