Dokument

Senast publicerade dokument.


10 december 2015


8 december 2015


8 december 2015


7 december 2015


Slutrapportering av projekt genomfört av Autism-­ och Aspergerförbundet.

30 november 2015


26 november 2015


23 november 2015


23 november 2015


Beslut från Kammarrätten i Stockholm: Hi3G Access AB ./. Tele2 Sverige AB; tvistlösning, fastställande av priser för terminering av samtal i mobila nät för perioden den 1 juli 2009 - den 30 juni 2010 - beslut att avskriva målet från vidare handläggning.

19 november 2015


19 november 2015


PTS har tagit fram ett förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen gällande nummerserien 0710 för mobila bredbandstjänster.

18 november 2015


Förvaltningsrätten i Stockholm avslår överklagandena från Hi3G Access AB (Tre) och Tele2 Sverige AB (Tele2).

23 oktober 2015


Förvaltningsrätten i Stockholm avslår överklagandet från TeliaSonera AB och TeliaSonera Network Sales AB (TeliaSonera) och bifaller överklagandet från Tele2 Sverige AB (Tele2). Förvaltningsrätten ändrar därmed PTS beslut i vissa delar.

23 oktober 2015


23 oktober 2015


Observera att vissa stycken i rapporten är under sekretess.

20 oktober 2015


15 oktober 2015


15 oktober 2015


15 oktober 2015


15 oktober 2015


15 oktober 2015