Dokument

Senast publicerade dokument.


23 augusti 2016


23 augusti 2016


23 augusti 2016


23 augusti 2016


23 augusti 2016


23 augusti 2016


23 augusti 2016


2016-08-12 Sista dag att lämna synpunkter är 29 augusti 2016.

19 augusti 2016


19 augusti 2016


16 augusti 2016


12 augusti 2016


3 augusti 2016


3 augusti 2016


21 juli 2016


14 juli 2016


PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för 1800 MHz-bandet som ska komplettera existerande avtal från 1996 som gäller för GSM.

11 juli 2016


6 juli 2016


6 juli 2016


4 juli 2016


4 juli 2016