Dokument

Senast publicerade dokument.


29 mars 2019


29 mars 2019


29 mars 2019


Projektet Instnt var en av vinnarna i PTS fjortonde innovationstävling med tema Arbetsmarknad för alla.

29 mars 2019


28 mars 2019


25 mars 2019


Föreläggande vid vite enligt 5 kap. 5 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen); fråga om att göra information tillgänglig enligt 4 kap. 4 § utbyggnadslagen.

14 mars 2019


12 mars 2019


8 mars 2019


8 mars 2019


8 mars 2019


8 mars 2019


7 mars 2019


PTS publicerar inkomna konsultationssvar.

7 mars 2019


7 mars 2019


5 mars 2019


28 februari 2019


25 februari 2019


22 februari 2019


Svara senast 11 mars 2019.

18 februari 2019